Özgörev ve Özgörü

Özgörevimiz


Çağın gelişimine uygun olarak sanayinin ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu, pratik ve teorik bilgiyle donatılmış, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, etik değerleri benimsemiş, ahlaki toplumsal değerlere sahip, mesleğini ve yeteneklerini geliştirmeye kendisini adamış,  Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, çağdaş ve nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Özgörümüz

Üniversite, sanayi ve toplum işbirliği çerçevesinde bilgiyi toplum yararına kullanan, mesleğinde yetkin, gelişime açık ve girişimci bireyler yetiştiren, bilim ve teknoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, modern eğitim kaynakları ve stratejileri üzerinde güçlenen, alanında saygın ve lider bir eğitim kurumu olmaktır.

© 2020