Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Makine Programı
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Kaynak Teknolojisi Programı
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Harita ve Kadastro Programı
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bilgisayar Programcılığı Programı
İnşaat Bölümü
İnşaat Teknolojisi Programı
Elektrik ve Enerji Bölümü
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Staj dersini alan 20 yaş altındaki öğrencilerimiz lütfen tıklayınız.

Staj dersini alan 20 yaş altındaki öğrencilerimiz   staj yaptıkları işletmelerden çalıştıklarına dair belgeyi alarak yanında bulundurarak Stajlarına devam edebileceklerdir.