Staj dersini alan 20 yaş altındaki öğrencilerimiz lütfen tıklayınız.

Staj dersini alan 20 yaş altındaki öğrencilerimiz   staj yaptıkları işletmelerden çalıştıklarına dair belgeyi alarak yanında bulundurarak Stajlarına devam edebileceklerdir. 

© 2020