Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Makine Programı
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Kaynak Teknolojisi Programı
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Harita ve Kadastro Programı
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bilgisayar Programcılığı Programı
İnşaat Bölümü
İnşaat Teknolojisi Programı
Elektrik ve Enerji Bölümü
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Alt Çalışma Konuları
 • Termik Santral Katı Atıkları
 • Dayanıklı Beton
 • Beton Katkı Malzemeleri
 • Kesici Takım Tasarımı
 • Elektrik Ark, MIG-MAG, TIG
 • Yer Tepkisinin Üç Boyutlu Sonlu Eleman Yöntemiyle Belirlenmesi
 • Sivil Bilim
 • Yapay Zeka Teknolojileri
 • Doğal Afetler
 • İnsansız Hava Araçları Görüntüleri ile Mekansal Bilgi Üretimi
 • Sayısal Görüntü İşleme
 • Sayısal Harita Üretimi
 • Yersel Lazer Tarama
 • Yorulma
 • Sonlu Eleman Yöntemi
 • Kırılma Mekaniği