Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Makine Programı
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Kaynak Teknolojisi Programı
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Harita ve Kadastro Programı
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bilgisayar Programcılığı Programı
İnşaat Bölümü
İnşaat Teknolojisi Programı
Elektrik ve Enerji Bölümü
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Bölüm Başkanları

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Öğr. Gör. Onur ULUSOY

Elektrik ve Enerji Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Murat KORKMAZ

İnşaat Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül GÜLTEKİN

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Mehmet DOĞRULUK

Makine ve  Metal Teknolojileri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜVEN