Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Makine Programı
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Kaynak Teknolojisi Programı
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Harita ve Kadastro Programı
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bilgisayar Programcılığı Programı
İnşaat Bölümü
İnşaat Teknolojisi Programı
Elektrik ve Enerji Bölümü
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Elektrik ve Enerji Bölümü

İKLİMLENDİRME ve SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ

 

Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü - İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı, 2017 yılında açılmıştır. Program 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Programda teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.

Programdaki derslerin yaklaşık %25' ini seçmeli dersler oluşturmaktadır. Zorunlu ve seçmeli mesleki derslerin büyük çoğunluğu atelye ve bilgisayar ortamında verilmektedir. Ayrıca programın hitap ettiği sektörde yer alan çeşitli firmalardan sertifika eğitim desteği de alınmakta, teknik geziler düzenlenmekte ve seminerler verilmektedir. Programda 1 adet bilgisayar Laboratuvarı, 1 adet iklimlendirme ve soğutma atelyesi ve 1 adet iklimlendirme ve soğutma laboratuvarı yer almaktadır. Programda 3 adet öğretim elemanı görev yapmaktadır.

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programının amaçları arasında; İklimlendirme ve soğutma alanıyla ilgili kavramlar, ilkeler, kurallar ve uygulamalar ile ilgili endüstriye dayalı eğitim vermek ve bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek teknik elemanlar yetiştirmenin yanısıra alanıyla ilgili sistemleri kuran, işleten, koruyucu bakımını ve tamirini yapan, arıza ve sebebini teşhis eden ve düzeltici işlemleri uygulayan, güvenli ve verimli çalışmayı ilke edinmiş, etik değerlere sahip, grup çalışmasına uyum sağlayabilen, farklı meslek gruplarıyla etkileşim içerisinde çalışabilen, gelişime açık çağdaş teknik elemanlar yetiştirmek, yer almaktadır.

İklimlendirme ve soğutma alanında faaliyet gösteren endüstriyel tesisler, servis hizmeti veren, sistem tasarımı ve projelendirme yapan, ürün pazarlayan işletmeler ile kamu kurum ve kuruluşları görev alabilecekleri çalışma alanlarıdır. .Ayrıca, programın geniş kapsamlı yapısı gereği enerji sektöründeki teknik ara eleman ihtiyacına yönelik farklı pek çok pozisyonda da istihdam edilme imkânları mevcuttur.